Personal Fitness Tilburg Waalstraat

Privacyverklaring Personal Fitness Tilburg

Personal Fitness Tilburg gaat uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Vragen? Neem contact op

Privacyverklaring Personal Fitness Tilburg

Als je met Personal Fitness Tilburg een overeenkomst sluit, uit interesse onze website bezoekt, je gegevens via de website achterlaat of reageert op onze social media uitingen, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Personal Fitness Tilburg gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Deze privacyverklaring legt uit hoe Personal Fitness Tilburg met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG. Personal Fitness Tilburg kan deze verklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Personal Fitness Tilburg gepubliceerd.

Welke gegevens worden door Personal Fitness Tilburg verwerkt?

Van bezoekers van onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je onder meer zelf invult op het contactformulier, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Als je je inschrijft bij Personal Fitness Tilburg verwerken wij de volgende gegevens. Personal Fitness Tilburg verwerkt dan de volgende gegevens van u:

  • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummers en bankgegevens ten behoeve van de afhandeling van betalingen en de financiële administratie.
  • Uw e-mailadres wordt opgenomen in ons Bobmail systeem zodat we u onze nieuwsbrief en aanvullende informatie per e-mail kunnen toesturen die kunnen bijdragen aan het behalen van de overeengekomen doelstellingen.
  • Indien u wenst te worden begeleid bij het behalen van doelstellingen op het gebied van gewicht en vetpercentage, verwerken wij uw naam, leeftijd, lichaamslengte, gewicht, BMI en vetpercentage in het klantdossier in de Personal Fitness Studio.

Indien u voor een Fit for Life Totaal pakket met bijbehorende voedingsadviezen kiest, verwerken wij daarnaast de volgende gegevens van u:

  • Naam, medische achtergrondinformatie, voedingsanamnese en sportief verleden zoals door u verstrekt via de toegestuurde vragenlijst. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van het opstellen van individuele voedingsadviezen en begeleiding tijdens de trainingen en oefeningen in de Personal Fitness Studio.
  • Naam, leeftijd, lichaamslengte, gewicht, BMI, vetpercentage en doelstellingen in het klantdossier in de Personal Fitness Studio en in het Benfit voedingsprogramma.

Met welk doel verwerkt Personal Fitness Tilburg jouw gegevens?

Als je je gegevens achterlaat via het contactformulier, gebruiken wij de gegevens om contact met je op te nemen. Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het behalen van uw persoonlijke doelstellingen vraagt Personal Fitness Tilburg uw toestemming om enkele gegevens te verwerken. Daarnaast is Personal Fitness Tilburg wettelijk verplicht een aantal persoonlijke gegevens op te nemen in de financiële administratie.

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Personal Fitness Tilburg jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  1. jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van diensten van Personal Fitness Tilburg;
  3. een wettelijke verplichting, namelijk het opnemen van bepaalde gegevens in de financiële administratie.

Beveiliging

Personal Fitness Tilburg draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Personal Fitness Tilburg zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Personal Fitness Tilburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien u van mening bent dat Personal Fitness Tilburg uw persoonlijke gegevens onvoldoende beveiligd heeft of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen via administratie@personalfitnesstilburg.nl. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen uw gegevens bewaren gedurende de periode dat u trainingen volgt in de Personal Fitness Studio. Indien u stopt met het volgen van trainingen in de Personal Fitness Studio, zullen binnen 30 dagen na afloop van het programma uw gegevens verwijderd worden (behoudens wettelijke verplichtingen). Uw inschrijfformulier en facturen zullen door Personal Fitness Tilburg bewaard blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn.

Contact

U kunt te allen tijde de aanwezige gegevens in uw klantdossier in de Personal Fitness Studio inzien. Daarnaast kunt u schriftelijk of per e-mail het verzoek indienen uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij zullen uiterlijk binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen (behoudens wettelijke verplichtingen) en u hiervan een bevestiging sturen.

Tot slot kunt u uw toestemming te allen tijde per e-mail intrekken.