Personal Fitness Tilburg Waalstraat

Disclaimer Personal Fitness Tilburg

Deze website van Personal Fitness Tilburg is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Vragen? Neem contact op

Aansprakelijkheid

Deze website van Personal Fitness Tilburg, waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Personal Fitness Tilburg en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakende gebruik van de website.

Behaalde resultaten

Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren.
Het concept is dusdanig ontwikkeld dat iedereen zijn doelstellingen kan halen indien het programma goed gevolgd wordt.

Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Breda is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Personal Fitness Tilburg, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Personal Fitness Tilburg voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van Personal Fitness Tilburg. Personal Fitness Tilburg heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze – op de website – zijn gepubliceerd.

Auteursrecht

De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo’s, grafische elementen en software is eigendom van Personal Fitness Tilburg en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Personal Fitness Tilburg.

Gebruik van NAW Gegevens

Personal Fitness Tilburg respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te woord te staan rondom uw vragen over fitheid, gezondheid en onze diensten.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Personal Fitness Tilburg zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Personal Fitness Tilburg gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten zo goed mogelijk te woord te staan. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkelingen bij Personal Fitness Tilburg. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u dat ons per e-mail laten weten.

Personal Fitness Tilburg zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw programma. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Personal Fitness Tilburg. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Indien u nog vragen hebt over het Privacybeleid van Personal Fitness Tilburg kunt u altijd even contact met ons opnemen tijdens openingstijden via 06-18586814 of u kunt mailen naar administratie@personalfitnesstilburg.nl.